Орофациална миофунционална терапия

Орофациалната миофунционална терапия (ОМТ) включва две основни групи от упражнения, насочени към оралните (устни, език) и орофарингеалните (меко небце и др.) структури за постигането на сила, издръжливност и стабилност. 

Първият тип упражнения са т.нар. изометрични упражнения – при тяхното изпълнение няма видима промяна на мускулите, т.е. те не водят до движение на ставата, но генерират максимална сила срещу определено съпротивление. Пример за това е поставянето на върха на езика зад алвеоларния ръб (зад горните предни зъби) и след това повдигането на гърба на езика и поставянето му върху края на твърдото и началото на мекото небце. Първото движение се нарича още „anterior lingual pressure“, а второто съответно „posterior lingual pressure“. Както знаем, именно лингво-палаталното налягане е в основата на правилното преглъщане.

Друг пример може да бъде оказването на натиск с издаден напред език срещу шпатула. Това изометрично упражнение се препоръчва особено при дисфунцкия на темпоромандибуларната става (ТМД).

орофациална миофункционална терапия

 

Вторият тип упражнения са изотоничните упражнения. Те се извършват с тежести. Пример е задържането на лъжица (пластмасова, на по-късен етап и метална) с устни за постигането на плътно затваряне на устните в покой. В хода на терапията може да се добавя и допълнителна тежест в лъжицата (захар, парченца шоколад, дори и стотинки).

Ефективността от описаните и още много други двигателни упражнения зависи от тяхната интензивност, честота и продължителност на изпълнение.

Орофациалната миофункционална терапия за деца предлага упражненията, адаптирани в игрова форма, със забавни наименования и изражения на лицата в огледалото, което е препоръчително за по-добър контрол.

 

Андриана Василева, логопед

http://www.bglogoped.eu

 

Източници:

  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5544365/
  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24612288