За мен


Здравейте,

Казвам се Андриана Василева и по образование съм логопед. А по собствено желание съм практикуващ логопед в България.   

Работата и интересите ми са насочени към развитието на обществената осведоменост по отношение на орофациалната миофункционална терапия и нейната ефективност не само при ортодонтско лечение, но и при говорни нарушения. Тази сравнително нова наука и практика има своите последователи в България и аз съм един от тях.

Мои учители и сътрудници в процеса на работата с деца и възрастни са доц. д-р Павел Станимиров, дм - специалист по Лицево-челюстна хирургия и Орална хирургия, и д-р Иван Райчев - специалист по Операртивно зъболечение и ендодонтия.

Допълнително, работя в сферата на езиковото развитие на децата, билингвизма и т.нар. „изравняване“ на двата езика, изграждането и усъвършенстването на комуникативни техники и умения, заекването и дислексията.

Опитът ме научи, че логопедичната практика е преди всичко двустранен процес. Поради тази причина избягвам думата „помощ“. Или ако се употребява, то нека да е със значението на „взаимна помощ“. Защото контактът с деца и вързастни води до познание за „другия“ и рефлекторно – за теб самия.

Своите знания обогатявам чрез децата. Те сами „показват“ къде срещат трудности. Както и от връзката ми с колеги, които не се страхуват да споделят своите познания. Парадоксално или не, но това са предимно млади български и чуждестранни логопеди.

Своите успехи постигам само чрез съдействието на родителите. Благодарна съм на всички тях за доверието им в мен самата, дори когато аз не вярвах достатъчно.

bglogoped

Магистратура „Комуникативни нарушения на развитието“

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Бакалавър Логопедия
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Workshop: Orofacial Pain and Orofacial Myofunctional Therapy: Resources of Surface Electromyography in a Functional Approach. Esther Bianchini, PhD.

The 3rd AAMS Congress & Hippocrates Gala: The Role of Oropharyngeal Development, From Fetus To Adult: Craniofacial Structure and Posture -Rehabilitation and Reversal of Epigenetic Mutation. Rome, Italy, 2018

Сертификат за завършено онлайн обучение на тема:
Differential Diagnosis & Treatment Planning for Speech Sound Disorders
Video Continuing Education, LLC

Онлайн курс  "Feeding therapy, a sensory motor approach"
Presented by Lori Overland, M.S., CCC-SLP. TalkTools

Сертификат за завършено онлайн обучение на тема:
Using Coaching Strategies to Engage With Families in an Early Intervention
Context
(WEB16251F)
ASHA Profesional Development

 

Сертификат за завършено онлайн обучение на тема:
Stuttering: Treatment Strategies for Affective and Behavioral Roadblocks
(WEB16260F)
ASHA Profesional Development

Сертификат за завършено онлайн обучение на тема:
Deriving Clinical Meaning From a Medical Chart Review (WEB16261F)
ASHA Profesional Development

Онлайн курс на тема „Дисфагия. Трудности в гълтането и лекарства."
“Dysphagia: Swallowing Difficulties and Medicines."
Prof. David Wright, University of East Anglia

Сертификат за завършено онлайн обучение на тема:
Practical Assessment and Treatment Strategies for English Language Learners With
Language Impairments (WEB16253F)
ASHA Profesional Development

Сертификат за завършено онлайн обучение на тема:
Turning Problem Behavior Into Effective Communication (WEB16250F)
ASHA Professional Development

Лекционно обучение „Сензорна интеграция“
Лектор и обучетел: Кристияне Куул-Садахарам, болница „Токуда“, гр. София