За мен


Здравейте,

Казвам се Андриана Василева и по образование съм логопед. А по собствено желание съм практикуващ логопед в България. андриана_василева_логопед

Работата и интересите ми са насочени към повишаването на обществената информираност по отношение на орофациалните миофункционални нарушения и тяхното влияние върху дишането, съня, храненето, говора и поведението. 

Мои учители в процеса на работата с деца и възрастни са проф. д-р Павел Станимиров, дм и д-р Иван Райчев.

Допълнително, работя в сферата на езиковото развитие на децата, билингвизма или т.нар. „изравняване“ на двата езика, изграждането и усъвършенстването на комуникативни техники и умения, заекването и дислексията.

Опитът ме учи, че логопедичната практика е преди всичко двустранен процес. Поради тази причина избягвам думата „помощ“. Или ако се употребява, то нека да е със значението на „взаимна помощ“. Защото общуването с деца, родители и възрастни пациенти води до познанието за „другия“ и рефлекторно – за теб самия.

Своите успехи постигам само чрез съдействието на родителите и колегите, както и чрез екипната работа заедно с пациента. Благодарна съм на всички тях за доверието им в мен самата, дори когато аз не вярвам достатъчно.

bglogoped

Магистратура „Комуникативни нарушения на развитието“
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Бакалавър Логопедия
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Сертификат за завършено онлайн обучение на тема: Prevention of Orofacial Myofunctional Disorders in the 0-3 Population. Robyn Merkel -Walsh, MA, CCC-SLP, COM. TalkTools, 2019

Workshop: Orofacial Pain and Orofacial Myofunctional Therapy: Resources of Surface Electromyography in a Functional Approach. Esther Bianchini, PhD. The 3rd AAMS Congress: The Role of Oropharyngeal Development, From Fetus To Adult: Craniofacial Structure and Posture - Rehabilitation and Reversal of Epigenetic Mutation. Rome, Italy, 2018

Сертификат за завършено онлайн обучение на тема: Differential Diagnosis & Treatment Planning for Speech Sound Disorders. Linda D'Onofrio, MS, CCC-SLP. Video Continuing Education, LLC, 2018

Онлайн обучение "Feeding therapy, a sensory motor approach"
Presented by Lori Overland, M.S., CCC-SLP, TalkTools

Сертификат за завършено онлайн обучение на тема:
Using Coaching Strategies to Engage With Families in an Early Intervention
Context (WEB16251F)
ASHA Profesional Development

 

Сертификат за завършено онлайн обучение на тема:
Stuttering: Treatment Strategies for Affective and Behavioral Roadblocks (WEB16260F)
ASHA Profesional Development

Сертификат за завършено онлайн обучение на тема:
Deriving Clinical Meaning From a Medical Chart Review (WEB16261F)
ASHA Profesional Development

Онлайн курс на тема „Дисфагия. Трудности в гълтането и лекарства."
“Dysphagia: Swallowing Difficulties and Medicines."
Prof. David Wright, University of East Anglia

Сертификат за завършено онлайн обучение на тема:
Practical Assessment and Treatment Strategies for English Language Learners With
Language Impairments (WEB16253F)
ASHA Profesional Development

Сертификат за завършено онлайн обучение на тема:
Turning Problem Behavior Into Effective Communication (WEB16250F)
ASHA Professional Development

Лекционно обучение „Сензорна интеграция“
Лектор и обучетел: Кристияне Куул-Садахарам, болница „Токуда“, гр. София