Как изглежда „нормалното“ и как изглежда „дисфункционалното“?

Как изглежда „нормалното“ и как изглежда „дисфункционалното“?

Орофациалната система се състои от костни структури като лицеви и черепни кости, долна челюст, подезична кост, долночелюстна става и зъби, и мекотъканни структури като мускули на глава и шия, кожа и лигавица. Тези морфологични елементи на орофациалния комплекс образуват единна функционална система, която изпълнява заедно с първичните животоподдържащи функции – сучене, гълтане, дъвчене и дишане, и вторични функции – мимика и говор. Така зъбно-алвеоларната система е разположена в силовото поле между външен и вътрешен мускулен пояс. Този пояс трябва да е в баланс, както при покой, така и при функция. В случай че балансът се наруши, налице са зъбно-челюстни деформации и орофациални миофункционални нарушения

При „нормалното“ човешко лице носът, устните и брадичката са в права линия. То има хубави лицеви контури. Главата, вратът и тялото също са в права линия. Разбира се, генетичната предопределеност е основен фактор за разстежа и развитието на черепно-лицевите структури и мускули, но динамиката на локални функционални фактори също са определящи.

Когато устните не са в контакт без напрежение, а са постоянно отворени, брадичката „пада“ надолу и навътре. Устата „висва“ също надолу, като по този начин „бута“ лицевите мускули навътре. Очите са притворени и изглеждат „заспали“, а под тях може да има тъмни кръгове.  Носът става по-малък. Формира се т.нар. „синдром на дългото лице“. Горната устна става по-малка, докато долната – по-плътна. Твърдото небце се стеснява или става сводесто, което в последствие може да доведе до зъбно-челюстни деформации. Езикът не заема правилната поза в покой и обикновено остава в ниска позиция в устната кухина. По принцип езикът трябва да е в горната част, а върхът му трябва да бъде на около 6 мм (1/4″) зад горните предни зъби. При неправилна поза в покой езикът оказва продължителен натиск върху горните или долните зъби, а краищата му често застават между тях.

Освен че засяга правилното гълтане, физиологичният покой на езика е съществен и за дишането. „Дисфункционалната“ позиция на езика е причина за стесняване на проходимостта на горните дихателни пътища. Това води до устно дишане, говорни нарушения и нарушения на съня.

Източник: http://tonguethrust.com/

www.bglogoped.eu